Jury

Do Jury wybieramy osoby z autorytetem i doświadczeniem w świecie biznesu

Prof. Paweł Buszman

Prezes Zarządu American Heart of Poland, Przedsiębiorca Roku 2015
Członek Jury

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog. Współzałożyciel i Prezes American Heart of Poland – sieci ponad 30 klinik kardiologicznych. Tworzy placówki z dala od głównych ośrodków miejskich ułatwiając w ten sposób pacjentom w całej Polsce dostęp do wysokiej jakości usług z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Specjalista w dziedzinie telemedycyny, nieustannie udoskonala nie tylko metody leczenia, ale także procesy towarzyszące opiece nad chorymi. Wprowadził do Polski wiele innowacyjnych metod leczenia chorób serca i naczyń z wykorzystaniem technik wewnątrznaczyniowych, w tym m.in. stentów i aterektomii stosowanych w celu leczenia chorób tętnic obwodowych.

Do Grupy AHP należy także Uzdrowisko Ustroń – jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie oraz centrum Badawczo-Rozwojowe w Kostkowicach. American Heart of Poland w ciągu 15 lat istnienia zdobyło silną pozycję na polskim rynku opieki zdrowotnej, stając się największą tego typu siecią w Europie w sektorze kompleksowego leczenia chorób układu krążenia.

Materiały do pobrania