Czy jesteś gotowy na to, co jeszcze nie istnieje?

17 August 2018
  • Udostępnij

EY Przedsiębiorca Roku 2018 ...

Relacja z Gali Finałowej EY P...

Rośnie znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw, co będzie stanowić coraz ważniejszy czynnik przesądzający o ich konkurencyjności. Tworzenie nowych rozwiązań określi sposób, w jaki firmy zmierzą się z takimi wyzwaniami jak transformacja współczesnego przemysłu, przemodelowanie rynku pracy czy też pojawienie się całkowicie nowego typu konsumentów.

Nowe megatrendy zmienią nasze doświadczenia, rynki, społeczeństwa i cały świat                                           

Raport EY pokazuje, że „udoskonalenie człowieka” zmieni środowisko pracy, zachowania konsumentów i regulacje.
►Zmianie ulegnie wytwarzanie żywności oraz produkcja przemysłowa.
►Nowe podejście zmieni miasta i ochronę zdrowia.

W nowym raporcie „What’s after what’s next? The upside of disruption” piszemy, że świat zaczyna wchodzić w „erę udoskonalania człowieka”, która zmieni wiele elementów codziennego życia oraz funkcjonowania biznesu – poprzez środowisko pracy, zachowania ludzi, aż po doświadczenia konsumentów. Nowy świat będzie wymagał innego podejścia do regulacji. Kluczem do sukcesu będzie umiejętność zwiększania konkurencyjności firmy poprzez tworzenie innowacji.

Nastąpi zmiana krajobrazu politycznego oraz ekonomicznego, poprzez przede wszystkim:
►Zbalansowany, globalny system: zasady ładu międzynarodowego będą napisane na nowo, ponieważ tworzące się potęgi gospodarcze wykreują wielobiegunowy system, z nowymi normami, instytucjami, sieciami i centrami wpływu.
►Zmienione umowy społeczne: w erze technologicznej rewolucji i narastającej nierówności dochodowej nastąpi rewizja społeczna w stronę bardziej zrównoważonych relacji między interesem jednostek, instytucji i rządów.
►Nadpłynny rynek: zmienią się zasady rządzące firmami i rynkami, ponieważ dysrupcja eliminuje napięcia tworząc rynki dla wszystkiego oraz uproszczone, nadproduktywne przedsiębiorstwa.

Sztuczna inteligencja, robotyka oraz wirtualna rzeczywistość zmienią społeczeństwo
Według raportu EY „era udoskonalonego człowieka” będzie, dzięki sztucznej inteligencji (AI), robotyce, rozszerzonej (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR), coraz bardziej realistyczna i autonomicznie działająca w imieniu jednostek. To oznacza bezprecedensową zmianę środowiska pracy, zachowań konsumentów i regulacji. AI oraz robotyka wchodząc na rynek pracy przedefiniują jego istotę, wpływając na wszystko – poczynając od nierówności ekonomicznych, aż po umowy społeczne i edukację.
Nowi konsumenci, czyli „nadkonsumenci” zdobędą siłę dzięki technologiom, które wspomagają podejmowanie decyzji i tworzą lepiej poinformowanego i doświadczonego konsumenta. Już dzisiaj klienci chcą być traktowani indywidualnie, oczekują, że organizacje będą pamiętać co lubią, a czego nie lubią oraz świadczyły usługi dostosowane do ich potrzeb.
W raporcie zwraca się także uwagę na obawy związane z AI czy autonomicznymi pojazdami. Ich coraz bardziej realistyczne cechy powodują strach i opór. Dlatego przedsiębiorstwa powinny na nowo podejść do projektowania takich urządzeń uwzględniając psychologie i ekonomikę behawioralną.
Nowoczesne technologie wymuszą też zmiany w prawie. Regulatorzy będą musieli na nowo zbalansować konkurujące ze sobą interesy różnych grup. Już dzisiaj platformy ekonomii współdzielenia stanowią wyzwanie dla regulatorów. Niewykluczone, że zamiast np. wydawać prawa jazdy ludziom regulatorzy będą musieli oceniać, certyfikować i monitorować algorytmy, co wymaga nowych umiejętności. Raport EY sugeruje także, że rewolucyjne technologie umożliwią nowe podejście do regulacji, opartych na danych, dziejących się w czasie rzeczywistym i dynamicznie dostosowujących się do zmieniających się warunków rynkowych.
Raport podkreśla, że z wyzwaniami związanymi z nieuchronnym upowszechnieniem sztucznej inteligencji na rynku pracy biznesowi przyjdzie zmierzyć się na wielu polach – nie tylko technologicznym. Model pracy przyszłości trzeba będzie wymyślić praktycznie od nowa z uwzględnieniem różnorodnych czynników, m.in. deomograficznych (np. coraz silniejszą reprezentacją przedstawicieli pokolenia millenialsów w firmach) czy też przemian kulturowych.

Efektywniejsza i stabilniejsza produkcja żywności
Raport EY przytacza liczne technologie, których zadaniem będzie stworzenie na nowo radykalnie efektywnego i zrównoważonego rolnictwa oraz przemysłu. Alternatywy bazujące na warzywach oraz żywność tworzona w laboratoriach mogą, nie niszcząc środowiska naturalnego, odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na proteiny. Tymczasem cyfrowe, wertykalne farmy przenoszą produkcję bliżej mieszkańców miast, dostarczając im świeże, lokalne i organiczne produkty.

Molekularna gospodarka i przemysł
Tradycyjne metody produkcji są szkodliwe dla środowiska i tworzą dużo odpadów. Przyszłością jest nanotechnologia, która wkracza w dysruptywny okres. Wykorzystując wyjątkowe cechy optyczne, elektryczne, magnetyczne, katalityczne i chemiczne materii ludzie mogą stworzyć czystsze materiały oraz proces produkcji.
Nanotechnologia jest jednym z głównych celów poważnych inwestycji. Rynek nanomedycyny może rocznie powiększać się dwa razy osiągając 351 mld USD w 2025 roku. Ponad 60 krajów, z Chinami i USA na czele, wprowadza programy mające na celu komercjalizację i skalowanie nanotechnologii, analizując związane z nią ryzyko.
Zaawansowane procesy produkcyjne stają się wyjątkowo efektywne. Wdrożenie robotyki, uczących się maszyn i algorytmów, a także wirtualnych fabryk bliźniaczych, zoptymalizuje produkcję na nowo, czyniąc ją jeszcze efektywniejszą. Konkurencja oparta wyłącznie na efektywności przestanie istnieć. Liczyć się będzie zdolność firmy do wprowadzania innowacji tworzącej wartość i od tego zależeć będzie długoterminowe istnienie przedsiębiorstw.
Nowy sposób produkcji powoduje, że obecny, płynny rynek zamieni się w nadpłynny. Nowoczesne technologie eliminują nieefektywności i rynkowe tarcia. To oznacza uproszczenie przedsiębiorstw. Zmieni się też ich struktura organizacyjna. Firmy będą się składać z autonomicznych zespołów, tworzonych do wykonania konkretnego zadania i wspieranych przez inteligentne maszyny. Ekonomia oparta na platformach oraz produkcja traktowana jako usługa (ang. as-a-service, XaaS) ułatwia i uproszcza powstawanie nowych biznesów.

Megatrendy wpłyną na miasta i ochronę zdrowia
Konwergencja zmian klimatycznych, starzejąca się populacja oraz mobilność zmienią to, gdzie i jak są budowane miasta oraz ich funkcjonowanie. Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność przeniesienia centrów miast, a łatwiejsze przemieszczanie się i wirtualna praca doprowadzą do zrównoważonego, mniej zakorkowanego modelu miejskiego.
Siły dysrupcji umożliwią odtworzenie spuścizny i mniejszych miast, które oferują niższe koszty i wyższą jakość życia. Mogłyby stać się hubami innowacji technologicznych, np. druku 3D, AR, VR, Internetu Rzeczy oraz AI, tym samym demokratyzując i decentralizując innowacje oraz produkcję.
Jak wynika z raportu EY, fundamenty, na których wspiera się cały współczesny biznes podlegają całkowitemu przedefiniowaniu w związku z szybkim rozwojem i wzrostem znaczenia nowoczesnych technologii. Przed powstaniem internetu kompetencje, wiedza oraz zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu w przemyśle różniły się między sobą w zależności od branży. Między poszczególnymi dziedzinami biznesu łatwo było wytyczyć granice. W związku z rozwojem cyfrowych innowacji granice te ulegają zatarciu. Raport EY podkreśla także nieuniknione zmiany w ochronie zdrowia dzięki technologiom i modelom biznesowym, które umożliwiają przewidywanie swego stanu zdrowia, personalizację ochrony zdrowia, proaktywność oraz współuczestniczenie. Wpływ będzie miało wszystko – sztuczna inteligencja, która zdefiniuje na nowo medyczne centra B&R, roboty zajmujące się chorymi, autonomiczne pojazdy. Nowe podejście do ochrony zdrowia stworzy szansę seniorom na niezależne od innych starzenie się.
Rozwijające się w błyskawicznym tempie technologie nie pozostawiają złudzeń – jasno wskazują, że innowacyjność nie jest tylko pustym sloganem marketingowym, ale realną koniecznością. Szybkie tempo rozwoju technologicznego prowadzi do powstania kolejnych nowoczesnych rozwiązań pozwalających na uzyskanie znaczącej przewagi nad konkurencją. W dużym stopniu to od umiejętności poruszania się w technologicznym gąszczu zależeć będzie, w jakim tempie rosnąć będą najbardziej ambitne organizacje. Takie procesy jak dynamiczna transformacja dokonująca się we współczesnym przemyśle, przemiany na rynku pracy czy całkowicie nowe możliwości i oczekiwania klientów nie pozostaną bez wpływu na żadną firmę.

Więcej informacji o raporcie na stronie https://www.megatrends2018.com/

Raport w wersji PDF do pobrania tutaj.

Materiały do pobrania