Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący programu EY Przedsiębiorca Roku

Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

Jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 30 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. W marcu 2010 r. został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Podstawowym zadaniem Rady Gospodarczej jest przedstawianie premierowi niezależnej i obiektywnej opinii na temat bieżących i planowanych działań rządu. Rada ocenia również sytuację społeczno-ekonomiczną Polski na tle zjawisk zachodzących w Europie i gospodarce globalnej. Pełnił swoją funkcję do grudnia 2014. W styczniu 2015 dołączył do EY Polska jako przewodniczący Rady Partnerów.

W 1991 otrzymał Order Narodowy Legii Honorowej – Wielki Oficer. W tym samym roku otrzymał Grand Gwanghwa Medal – ”Order of Diplomatic Service Merit” przyznawany przez władze Korei Południowej. W 2010 roku Bronisław Komorowski prezydent RP wręczył Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu najwyższe odznaczenie państwowe Order Orła Białego. W tym samym roku otrzymał także cywilne odznaczenie „Merito Bene” wręczane przez Ministra Spraw Zagranicznych. W 2013 roku The Slovak Atlantic Commission and The Czech Euro-Atlantic Council Jagello 2000 przyznała w Bratysławie Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu Nagrodę za zasługi w propagowaniu idei wolności oraz budowaniu demokracji w Europie Centralnej.

Jan Krzysztof Bielecki rozpoczął karierę zawodową w 1973 roku jako wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował aż do 1981 roku, kiedy został zwolniony za polityczną działalność antykomunistyczną. We wczesnych latach osiemdziesiątych był doradcą czołowych postaci Solidarności i uczestniczył w organizacji historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej w roku 1981. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Jan Krzysztof Bielecki brał aktywny udział w działalności zdelegalizowanej wówczas Solidarności – wydając podziemne materiały o tematyce politycznej oraz działając jako łącznik dla komitetu wykonawczego podziemnej Solidarności. W tym okresie Bielecki przyczynił się do stworzenia polityki gospodarczej Solidarności opracowując plan podejścia rynkowego jako alternatywy dla centralnego planowania gospodarki komunistycznej ówczesnej Polski. Od roku 1982 do 1985 był współwłaścicielem firmy transportowej i pracował jako kierowca ciężarówki. W latach 1985-1990 Jan Krzysztof Bielecki był prezesem ‚Doradcy’ – gdańskiej Spółki Konsultingowej założonej w 1985 roku przez członków Solidarności jako alternatywa dla struktur przedsiębiorstw państwowych. Celem firmy było także wsparcie dla opozycyjnej działalności Solidarności. Po upadku komunizmu i pierwszych wolnych wyborach prezydenckich pod koniec roku 1990, Prezydent Elekt Lech Wałęsa powierzył Bieleckiemu zadanie utworzenia rządu. Jan Krzysztof Bielecki został zaprzysiężony na Premiera Rządu przez Parlament w dniu 4 stycznia 1991 roku. Kierowany przez niego rząd wynegocjował redukcję długu zagranicznego i doprowadził do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej ze Wspólnotą Europejską. Był pierwszym na świecie, który uznał niepodległość Ukrainy. Gabinet Bieleckiego podał się do dymisji po wyborach do parlamentu w grudniu 1991 roku. Jan Krzysztof Bielecki pełnił też funkcję Przewodniczącego Koła Liberalno-Demokratycznego, członka Komisji Sejmowej ds. Stosunków z Zagranicą oraz Głównego Delegata Polskiego Parlamentu w Parlamencie Europejskim. W lipcu 1992 roku został mianowany Ministrem ds. Integracji Europejskiej w nowym rządzie koalicyjnym Premier Hanny Suchockiej. W grudniu 1993 roku pan Bielecki został mianowany członkiem Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Odpowiadał za działania EBOR m.in. w Polsce, Bułgarii i Albanii. Od 1993 do 1997 był prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego. W latach 2008 – 2018 był członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Opublikował wiele artykułów w zagranicznej i polskiej prasie ogólnej i specjalistycznej, między innymi w The Wall Street Journal, Europe’s World, Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Gazecie Wyborczej, Wprost, Tygodniku Powszechnym, Die Welt i wielu innych. Jest też współautorem książki ‚Histoire de l’Europe’ wydanej w Paryżu w 1997 roku a także „Zarządzanie wartością spółki kapitałowej” wydanej w Warszawie w 2012 r.