O konkursie

Opis konkursu

EY Przedsiębiorca Roku to jedyna tej rangi, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców. Konkurs organizowany jest na świecie, przez firmę EY od 1986 roku i uczestniczy w nim blisko 60 państw. W Polsce, pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku. Od tego czasu inicjatywa zgromadziła wokół idei propagowania osiągnięć polskich przedsiębiorców imponującą społeczność. Należą do niej właściciele najlepszych polskich firm oraz inne autorytety świata biznesu. Grupa ta nieustannie się powiększa, oferując nowym uczestnikom niespotykaną szansę budowania relacji biznesowych.

Jak wybierany jest zwycięzca?
W konkursie przedsiębiorcy nagradzani są przez osoby, które dzielą z nimi doświadczenie budowania i prowadzenia firmy odnoszącej sukcesy. Wierzymy, że tylko praktycy są w stanie najlepiej ocenić dokonania kandydatów. Jury, niezależne od EY, podejmuje decyzję o wyborze najlepszego przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę takie aspekty jak: przedsiębiorczość, strategia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz relacje z pracownikami i otoczeniem. EY Przedsiębiorca Roku jest bowiem inicjatywą mającą na celu wyróżnienie człowieka – przedsiębiorcy, wizjonera, lidera, a nie jego firmy.
Co czeka kandydatów na kolejnych etapach konkursu?
Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie wysyłają zgłoszenie wypełniając formularz on-line. Kandydat może także zostać zgłoszony przez inną osobę, np. współpracownika, dostawcę lub członka rodziny. Po skompletowaniu zgłoszenia, w siedzibie firmy kandydata odbywa się spotkanie, którego celem jest zebranie informacji o historii przedsiębiorcy, okolicznościach powstania firmy oraz spojrzeniu kandydata na strategię biznesową i rozwój przedsiębiorstwa. Po analizie zebranych materiałów, Jury zaprasza wybranych kandydatów na spotkanie ewaluacyjne. Rezultatem tych rozmów jest ogłaszana przez kapitułę lista finalistów. Od tej chwili finaliści promowani są także przez partnerów mediowych programu EY Przedsiębiorca Roku. Ukoronowaniem każdej edycji konkursu jest uroczysta Gala Finałowa, co roku w listopadzie, na której ogłaszany jest zwycięzca – Przedsiębiorca Roku. W czerwcu kolejnego roku, zwycięzca ten reprezentuje Polskę podczas ogólnoświatowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo.
Zasady
 • Kandydat może zgłosić się sam lub zostać nominowany przez inną osobę, np.: doradcę, klienta, dostawcę, pracownika lub członka rodziny.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie wysyła inna osoba, wypełniony formularz musi zostać zaakceptowany przez przedsiębiorcę zanim zostanie przyjęty do konkursu.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny – od rejestracji, aż po światowy finał w Monte Carlo, kiedy kandydat reprezentuje Polskę jako zwycięzca krajowy.
 • Zwycięzca polskiej edycji staje się członkiem Jury konkursu oraz reprezentuje nasz kraj podczas światowego finału EY World Entrepreneur of the Year w Monte Carlo.
 • Przekazane przez kandydatów informacje wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu, a dane finansowe utrzymywane są w ścisłej tajemnicy.
 • Oceny dokonuje Jury niezależne od firmy EY. W jego skład wchodzą wybitne osobistości polskiej sceny biznesowej oraz zwycięzcy konkursu z ubiegłych lat.
 • Ekskluzywne grono Partnerów medialnych konkursu na bieżąco relacjonuje każdy jego etap. Są wśród nich: wyborcza.biz, Puls Biznesu i TVN24 BiS.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Nominowanym do udziału może być każda osoba, która:

 • jest właścicielem, współwłaścicielem lub członkiem jego rodziny niebędacym właścicielem, uczestniczącym w zarządzaniu polską, prywatną firmą, istniejącą co najmniej od dwóch lat. Siedziba firmy musi być zarejestrowana na terytorium Polski,
 • jest założyczielem lub członkiem jego rodziny uczestniczącym w zarządzaniu notowaną na giełdzie spółką, istniejącą od co najmniej dwóch lat,
  której siedziba zarejestrowana jest na terytorium Polski.

Wspólnicy mogą zgłaszać się do konkursu wspólnie, jako jeden kandydat.

Jak się zgłosić?
Aby zgłosić się do konkursu należy przesłąć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z zaakceptowanym regulaminem konkursu,
 • pełne sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe (jeśli były sporządzone) za ostatnie trzy lata, czyli w bieżąej edycji konkursu za lata: 2023, 2022 i 2021
  (dotyczy tylko tych firm, które są objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych). Sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące informacje; bilans, rachunek zysków
  i strat oraz, jeśli były sporządzane, cash flow i zestawienie zmian w kapitałach; lub
  deklaracje podatkowe za ostatnie trzy lata: 2023, 2022 i 2021 (dotyczy wszystkich firm).

Zgłoszenia należy składać za pomocą formularza elektronicznego.

Termin nadsyłania wszystkich aplikacji upływa 28 czerwca 2024 r.

Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie formularza zgłoszeniowego oraz tutaj.

Więcej informacji można otrzymać pod numerem infolinii: +48 22 557 70 00

Bezpieczeństwo i poufność danych

Firma EY przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i poufności danych gromadzonych w procesie aplikacji.
Dane te wykorzystywane są jedynie na potrzeby konkursu
i nie są one udostępniane osobom trzecim.
Jedynie wybrane dane osobowe finalistów, po uprzedniej ich akceptacji, podawane są do publicznej wiadomości.
Każdy z uczestników ma prawo wglądu do zgromadzonych informacji i ich aktualizacji lub zmiany.

Kategorie i kryteria
Kategorie konkursu

Przedsiębiorcy mogą zgłosić udział we wszystkich kategoriach konkursowych, w których spełniają poniższe kryteria:

Produkcja i usługi
Kategoria ta obejmuje przedstawicieli przedsiębiorstw, które spełniają następujące warunki:
 • ponad pięcioletnia działalność produkcyjna i/lub usługowa na polskim rynku,
 • przychody ze sprzedaży powyżej 20 mln PLN.
Nowe Technologie / Innowacyjność
Przedsiębiorcy w tej kategorii zarządzają firmami specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach bądź w obszarach, w których innowacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala wyprzedzić inne firmy. Firmy te powinny spełniać następujące warunki:
 • ponad dwuletnia działalność na rynku polskim,
 • przychody ze sprzedaży powyżej 5 mln PLN.
Nowy Biznes
Osoby kwalifikujące się do tej kategorii powinny zarządzać firmami, które:
 • prowadzą działalność na rynku polskim od dwóch do pięciu lat.
Kryteria oceny kandydatów

Zadaniem Jurorów, niezależnych od EY, jest wyłonienie najlepszego przedsiębiorcy. Ocena dokonywana jest na podstawie kryteriów ekonomicznych i pozaekonomicznych. Są one identyczne we wszystkich krajach realizujących konkurs. Pod uwagę brane są:

Duch Przedsiębiorczości
 • Identyfikuje szanse na wprowadzanie innowacji aby tworzyć lepszy świat
 • Podejmuje ryzyko, aby zrealizować swoją wizję
 • Wykazuje się odwagą, wytrwałością i determinacją podczas przezwyciężania przeciwności.
Wzrost
 • Zwiększa udział w rynku i zdobywa nowe rynki
 • Zapewnia pozytywne wyniki finansowe
 • Inwestuje w przyciąganie i rozwój pracowników, zachowując zróżnicowanie zespołu.
 • Buduje kulturę innowacji, która promuje nowe podejścia i technologie
Cel
 • Prowadzi swoją organizację w kierunku inspirującego celu i wizji
 • Tworzy strategię na rzecz zrównoważonej przyszłości
 • Tworzy i chroni wartość w długim okresie, w szerokiej grupie interesariuszy i ekosystemów (konsumenci, pracownicy, dostawcy, rząd, społeczności, inwestorzy i akcjonariusze)
Wpływ
 • Pozytywnie wpływa na klientów
 • Prowadzi firmę z troską o środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny (ESG)
 • Skupia się na różnorodności i integracji w wielu wymiarach
Korzyści

Korzyści dla kandydata, na każdym etapie konkursu:

Uczestnik
 • dołączy do elitarnego, międzynarodowego grona; od początku trwania projektu wzięło w nim udział ponad 10 000 przedsiębiorców,
 • zyska możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z najlepszymi przedstawicielami polskiego biznesu,
 • otrzyma możliwość poznania przedstawicieli najlepszych polskich firm i nawiązania relacji biznesowych podczas Gali Finałowej konkursu,
 • otrzyma dostęp do programów towarzyszących konkursowi, takich jak Accelerating Entrepreneurs, NextGen Academy, Entrepreneurial Winning Women czy Strategic Growth Forum,
 • uzyska dostęp do badań i wiedzy eksperckiej EY.
Finalista
 • znajdzie się w ścisłym gronie najlepszych z najlepszych,
 • jego dokonania biznesowe zostaną uhonorowane przez niezależne grono autorytetów polskiego świata biznesu,
 • zaistnieje w mediach, co zwiększy rozpoznawalność jego przedsiębiorstwa,
 • nawiąże bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami polskiego biznesu, którzy wręczą mu nagrodę podczas Gali Finałowej,
 • zdobędzie prestiżowy tytuł, który wcześniej zdobyli tak znakomici polscy przedsiębiorcy, jak np.: dr Irena Eris, Maciej Formanowicz, Zenon Ziaja, Jacek Furman, Jarosław Królewski, Jan Szynaka, Rafał Brzoska, Adam Mokrysz…
 • wszyscy należą do grona finalistów poprzednich edycji konkursu.
Przedsiębiorca roku
 • stanie się zdobywcą rzetelnej i prestiżowej nagrody biznesowej wyróżniającej się spośród wszystkich przyznawanych w Polsce m.in. dzięki swojej wieloletniej tradycji,
 • zdobędzie prawo do używania logo konkursu jako certyfikatu jakości, dobrze rozpoznawalnego wśród przedsiębiorców, w tym także przez potencjalnych partnerów w biznesie, instytucje finansowe i konkurencję,
 • nawiąże międzynarodowe kontakty,
 • dołączy do grona polskiego Jury konkursu,
 • będzie reprezentował Polskę podczas gali EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo.
 • I być może… jako pierwszy w polskiej historii programu wygra światowy finał konkursu!
Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium 22. edycji konkursu:

maj-czerwiec 2024

lipiec-sierpień 2024

spotkania ewaluacyjne z kandydatami

listopad 2024

obrady Jury i ogłoszenie listy finalistów

7 marca 2025

Gala Finałowa konkursu
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu EY Przedsiębiorca Roku „Entrepreneur of the Year”:

1. Ile kosztuje udział w konkursie?

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny we wszystkich etapach procesu ewaluacyjnego – od aplikacji aż po Galę Finałową, a dla zwycięzcy danej edycji także światowy finał w Monte Carlo.

2. Jakie są korzyści z wygrania konkursu?

Prestiż i dodatkowa promocja firmy. Intensywna kampania promocyjna i reklamowa w mediach – regionalnych, ogólnopolskich, a także światowych – to wielki atut konkursu. Ponadto każdy ze zwycięzców ma prawo używać logo konkursu jako swoistego certyfikatu jakości, dobrze rozpoznawalnego wśród przedsiębiorców, a także przez potencjalnych parterów w biznesie, instytucje finansowe oraz konkurencję. Zwycięzca nawiąże unikatowe kontakty z wybitnymi przedstawicielami polskiego biznesu, którzy przekażą mu nagrodę podczas Gali Finałowej. Przedsiębiorca Roku stanie się członkiem Jury polskiej edycji, a także zostanie poproszony o reprezentowanie naszego kraju podczas światowego finału EY World Entrepreneur of the Year w Monte Carlo. Więcej informacji na temat korzyści można znaleźć tutaj.

3. Czy moje dane i informacje o firmie są bezpieczne?

Firma EY przykłada ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa i poufności danych gromadzonych w procesie aplikacji. Dane te wykorzystywane są jedynie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie są udostępniane osobom trzecim. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe i finansowe uczestników. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do zgromadzonych informacji i ich aktualizacji lub też zmiany. Jedynie dane osobowe finalistów, po uprzedniej ich akceptacji, podawane są do publicznej wiadomości. Procedura ta zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a rosnąca z roku na rok liczba kandydatów jest dowodem zaufania jakim obdarzają nas polscy przedsiębiorcy.

4. W jaki sposób zapoznać się z regulaminem konkursu?

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie formularza zgłoszeniowego oraz tutaj.

5. Kto ocenia kandydatów?

Kandydatów ocenia niezależne od firmy EY Jury, w skład którego wchodzą przedsiębiorcy – zwycięzcy poprzednich polskich edycji konkursu – oraz inne wybitne osobistości polskiej sceny publicznej. Jury dokonuje wyboru nagradzanych osób na podstawie otrzymanych informacji oraz rozmów z kandydatami.

6. Jakie są zasady pracy Jury?

Na początku każdej edycji członkowie Jury podpisują następujące zobowiązania: do zachowania poufności, oświadczenie o ewentualnym posiadaniu (lub nie) udziałów w przedsiębiorstwach uczestniczących w bieżącej edycji oraz dokument „Procedura prac Jury”. Punkt 16 w/w. „procedury” zawiera następujący wymóg: 16. Członek Jury posiadający udziały w firmie osoby nominowanej lub w inny sposób z nią powiązany finansowo nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym danej firmy. Rola Jury jest w całym procesie jasna, prosta i w klarowny sposób zdefiniowana: wszyscy członkowie tego grona zobligowani są do bezstronności i obiektywizmu, mają taki sam dostęp do materiałów konkursowych, taką samą możliwość rozmowy z finalistami i takie samo prawo głosu. Jako organizator EY nie uczestniczy w decyzjach Jury (zasada niezależności Jury konkursu od EY obowiązuje we wszystkich sześćdziesięciu krajach realizujących program EY Entrepreneur of the Year) a także nie wynagradza finansowo Jurorów za ich pracę na rzecz konkursu.

7. Kto może być nominowany do nagrody?

Uczestnik konkursu może zgłosić się sam lub, za jego zgodą, może go nominować ktoś inny. Warunki, jakie musi spełniać osoba nominowana do konkursu opisane są w sekcji ZASADY powyżej „Kto może wziąć udział w konkursie?”.

8. Jakie wymogi musi spełniać firma reprezentowana przez kandydata w konkursie?

Kandydat może zgłosić się do konkursu w jednej z trzech kategorii:

 • Produkcja i Usługi – firma powinna prowadzić ponad pięcioletnią działalność produkcyjną i/lub usługową na rynku polskim oraz osiągała przychody roczne powyżej 20 mln PLN.
 • Nowe Technologie/Innowacje – kandydat powinien prowadzić firmę działającą od minimum 2 lat na rynku polskim w sektorze nowych technologii lub innowacyjnie wykorzystywał nowe technologie w kluczowej działalności przedsiębiorstwa oraz osiągającą przychody roczne powyżej 5 mln PLN.
 • Nowy Biznes – w tym przypadku wymagane jest, aby firma działała na polskim rynku od dwóch do pięciu lat.
9. Jakie dokumenty należy przesłać do EY, aby wziąć udział w konkursie?

Należy przesłać:

 • formularz aplikacyjny wraz z zaakceptowanym regulaminem konkursu,
 • pełne sprawozdania finansowe lub skonsolidowane sprawozdania finansowe (firmy, które są objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych) lub deklaracje podatkowe za ostatnie 3 lata (firmy, które nie są objęte obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych).

Termin nadsyłania aplikacji upływa 28 czerwca 2024 r.

Materiały do pobrania

Regulamin konkursu EY Przedsiębiorca Roku