Jury

Do Jury wybieramy osoby z autorytetem i doświadczeniem w świecie biznesu

Jerzy Koźmiński

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Przewodniczący Jury

W latach 1989-1993 dyrektor generalny i podsekretarz stanu w URM, bliski współpracownik wicepremiera Leszka Balcerowicza. Następnie sekretarz stanu w MSZ, a w latach 1994-2000 ambasador RP w Waszyngtonie; jego działalność koncentrowała się na uzyskaniu przez Polskę członkostwa w NATO oraz kształtowaniu sojuszniczych stosunków między Polską a USA. Za zasługi otrzymał między innymi Krzyż Komandorski z Gwiazdą „Polonia Restituta.” Obecnie jest prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Materiały do pobrania