Jury

Do Jury wybieramy osoby z autorytetem i doświadczeniem w świecie biznesu

Jerzy Koźmiński

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Przewodniczący Jury

W latach 1989-1993 dyrektor generalny i podsekretarz stanu w URM; bliski współpracownik wicepremiera Leszka Balcerowicza. Był sekretarzem stanu w MSZ, a w latach 1994-2000 ambasadorem RP w Waszyngtonie. Prowadził działalność na rzecz uzyskania przez Polskę członkostwa w NATO. Za zasługi otrzymał między innymi Krzyż Komandorski z Gwiazdą „Polonia Restituta.” Obecnie jest prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Materiały do pobrania