Dorota Jarodzka-Śródka

Archicom

Dorota Jarodzka-Śródka przekształciła architektoniczne biuro projektowe w prężnie działającą firmę deweloperską, której portfolio obejmuje osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, renowację zabytków oraz budynki biurowe. Jako projektant zawsze myśli o przestrzeni wieloaspektowo: od urbanistyki, poprzez architekturę, estetykę otoczenia, aż po genius loci danego miejsca. W centrum zainteresowania zawsze stawia człowieka i jego potrzeby. W trakcie realizacji projektów bierze pod uwagę nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także wykorzystanie naturalnego potencjału danego terenu – m.in. walorów najbliższego otoczenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pogłębionym analizom rozwoju miast, Archicom przewiduje kierunki rozwoju mieszkalnictwa, co pozwala spółce na kupowanie gruntów z dużym wyprzedzeniem. Dywersyfikacja działalności oraz doświadczenie nie tylko w branży projektowej, ale i wykonawczej pozwala na wypracowanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań.

Poznaj pozostałych finalistów 17. edycji

Produkcja i Usługi Kategoria Nowe Technologie / Innowacyjność

Bartosz Kubik Ekoenergetyka-Polska

Gregoire Nitot Sii Polska

Piotr Wojciechowski Grupa WB

Produkcja i Usługi Kategoria Nowy Biznes

Łukasz Skłodowski, Grzegorz Ciwoniuk Elastic Cloud Solutions

Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski, Mateusz Rulewicz Laparo

Damian Strzelczyk, Tomasz Jabłoński Tutlo

Produkcja i Usługi Kategoria Produkcja i Usługi

Andrzej Kuczyński, Adam Kuczyński Transfer Multisort Elektronik

Artur Rytel Green Holding

Joanna i Piotr Dębiccy Formika

Jakub Swadźba Diagnostyka

Materiały do pobrania